روغن شترمرغ

توضیحات محصول :

روغن شترمرغ prolife 
Prolife بر اين عقيده است که روغن شترمرغ مرغوب محصولي است که ساختار روغن که همانا اسيدهاي چرب غير اشباع و ويتامين هاي موجود در اين روغن است،صدمه نديده و حفظ شده است.

شناسايي اوليه روغن شترمرغ:
1. روغن شترمرغ از نظر بو بايد همانند ساير روغن هاي حيواني،داراي بو معمول مي باشد.از نظر طعم هم بي مزه و يا مقدار کمي شيرين است.
2. شکل فيزيکي روغن دو فاز مي باشد.
3. رنگ روغن کرم رنگ(رنگ کاه) و کمي نيز زرد و يا سفيد است (بسته به نوع فراوري) و هيچ رنگ ديگري مربوط به روغن شترمرغ نيست.
4. نفوذ سريع روغن در پوست.
5. عمدتا تاثير گذاري اني بر تسکين درد.
چگونه روغن شترمرغ را مصرف کنيم؟
روغن شترمرغ با توجه به ساختار خود،در هواي معمولي اتاق مايع مي باشد و بيشتر در نيمه دوم سال (پاييز و زمستان) به صورت جامد در مي ايد و جهت استفاده بايد ظرف را چند ثانيه زير اب گرم گرفت تا روغن رقيق شود.روغن رقيق راحت تر پمپ و سريع تر جذب پوست مي شود.
قبل از استفاده از روغن بطري را تکان دهيد تا هر دو فاز روغن با هم ميکس شود و سپس اقدام به استفاده نمائيد.
بهترين زمان استفاده از روغن پس شستشوي پوست و استحمام مي باشد.
روغن شتر مرغ را در محل مورد نظر به اندازه کافي پمپ نمائيد و سپس ماساژ دهيد تا روغن جذب شود چنانچه روغن را بيش از حد نياز بر روي پوست پمپ نمائيد جذب با تاخير انجام مي شود و چربي در سطح پوست باقي مي ماند چرا که منافذ پوست با توجه به ميزان استعمال بيش از حد روغن مسدود مي گردد.
• اثر بخشي روغن شتر مرغ بستگي به عوامل متعدد از جمله سن , وزن و نياز بيمار دارد.
تسکين درد :
حداقل زمان اثر بخشي روغن با توجه به سه عامل فوق جهت تسکين درد 5 دقيقه و حداکثر حدود25 روز است که اين روغن اقدام به مديريت و تسکين درد مي نمايد.
زيبايي و بازسازي پوست :
اثر بخشي روغن جهت بازسازي پوست و نفوذ عمقي در لايه هاي مختلف پوست که هرکدام وظيفه اي خاص به عهده دارند حدود 75 روز زمان لازم است.


توجه:
قبل از استفاده از روغن جهت پوست صورت،لازم است روغن را روي پوست مچ دست و يا بازو تست نمائيد.در صورت واکنش منفي (خارش يا التهاب پوست) از استفاده خودداري شود.
در افرادي که طبع گرمي دارند،احتمال بروز واکنش مي باشد.

مشخصات محصول :
مشخصات
  • number in one box 30میل 12 عدد و 50 میل 6 عدد
  • number in one carton 30 میل 96 عدد و 50 میل 48 عدد
  • Art.no 30 میل 21011 و 50 میل 21012