آخرین مقاله

تاریخچه شتر مرغ :

مقدمه :
شتر مرغ بزرگ ترين پرنده روي زمين و از خانواده پرندگان فاقد استخوان هاي پروازي مي باشد که به علت شيوه استخوان بندي، بدن بزرگ وبالهاي کوچک توانايي پرواز ندارند.
زادگاه اصلي شتر مرغ صحراهاي خشک و بي آب و علف آفريقا، شبه جزيره عربستان، مصر و يونان است. ولي در عصر حاضر در آفريقاي جنوبي، تانزانيا، سومالي، استراليا، نيوزلند، اروپا، آسيا، آمريکاي شمالي و جنوبي مشاهده مي گردند.
بررسي هاي فسيل شناسي نشان مي دهد که شتر مرغ در شمال ايران نيز مي زيسته است.
انواع پرندگان متعلق به خانواده شتر مرغ شامل ...

آخرین خبرهای سایت

نمایشگاه
نمایشگاه آرایشی- بهداشتی 
درروزهای پانزدهم وشانزدهم وهفدهم بهمن ماه نمایشگاه محصولات آرایشی ...