نمایشگاه


نمایشگاه آرایشی- بهداشتی 

درروزهای پانزدهم وشانزدهم وهفدهم بهمن ماه نمایشگاه محصولات آرایشی - بهداشتی در برج میلاد برگزار شد